Yoga shop → Restorativna yoga

Yogirajte u svojem ritmu, istražite pakete sati yoge dizajnirane prema vašim potrebama i počastite se s yoga proizvodima. Nakon uplate na vaš mail stižu snimke sati.

Slow mindful yoga

40 

Radimo spore svjesne pokrete i restorativne yoga položaje, meditiramo tijelom i otpuštamo stres.

Dah zdravlja

40 

Radimo antistres yogu i rad s dahom uz yoga tehnike kojima se možemo uspješno samoregulirati.