WakeUp yoga

05.09.2022. – 01.07.2023.  

WakeUp yoga je 40 – minutni format yoge, vođen online u rano jutro, a nakon sata stiže snimka koja vam je dostupna nekoliko dana. 

Sati su terapijske prirode, posvećeni buđenju vlastitog unutranjeg potencijala zdravlja na potpuno prirodan način. Teme sati svaki se dan mjenjaju, kroz njih obrađujemo ciljano djelove tijela, probleme i boljke koje možemo imati ili neku temu specifično ovisno o upitima i potrebama polaznika. Način i pristup kojim održavamo zdravlje tijela i uma spada pod kategoriju “mindful yoge”. Više o programu…

Potražite sate WakeUp yoge na YouTube kanalu.

Foto: Carlo Kovačec