WakeUp yoga

05.09.2022. – 01.07.2023.   online

WakeUp yoga je 40 – minutni format yoge, vođen online ujutro, a nakon sata stiže snimka koja vam je dostupna sedam dana. 

Sati su terapijske prirode, posvećeni buđenju vlastitog unutranjeg potencijala zdravlja na potpuno prirodan način. Teme sati svaki mjesec se mjenjaju, kroz njih obrađujemo ciljano djelove tijela, probleme i boljke koje možemo imati i jednu temu specifično, no odgovaram i na vaše upite i potrebe. Način i pristup kojim održavamo zdravlje tijela i uma spada pod kategoriju “mindful yoge”. Više o programu…

Potražite sate WakeUp yoge na YouTube kanalu.

Foto: Carlo Kovačec