Mjesec: siječanj 2024.

Put samodiscipline

30.01.2024.|MindfulnessYoga

Prvi korak zdrave discipline, one koja ostaje naša cjeloživotna navika, je prihvaćanje sadašnje situacije i ljubav za otvorenost prema promijeni. Prava motivacija za vježbu budi se iz ljubavi prepuštanja, a disciplina je vještina za to.